مشاهیر و چهره های ماندگار دره اترک

زندگینامه مشاهیر ، چهره های سرشناس . تلفظ درست کلمه ارد در لغت نامه دهخدا . زندگینامه حکیم فرزانه . عکس نوشته ارد حکیم . بزرگترین فیلسوف ایران . یکی از حکیمان و دانشمندان معروف ایرانی . سخنان ارد بزرگ رهپو . جملات زیبا درموردموفقیت . 10,658,862

شانزده سخن زیبا از حکیم ارد بزرگ

جمعه 10 بهمن‌ماه سال 1393 04:36 ب.ظ چاپ


چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند . حکیم ارد بزرگ


به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم . حکیم ارد بزرگ


برآیند داشتن خرد ، بینایی و پرواز بیشتر فکر و اندیشه است . حکیم ارد بزرگ


رفتار آدمیان در اینترنت ، بسیار انسانی تر از فضای واقعی است ، چرا که بی هیچ چشم داشتی یکدیگر را می ستایند (لایک می کنند) و به هم مهر می ورزند . حکیم ارد بزرگ


ایران فرتوت و بیمار را ، باید به خاک سپرد ، ایران ما باید دوباره زاده و جوان شود ، تا راه ابرنیرومند شدن را ، باز یافته و بپیماید . حکیم ارد بزرگ


عشق ، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد . حکیم ارد بزرگ


از کسی که خود را دوست ندارد ، درخواست عشق و دوستی مکن . حکیم ارد بزرگ


به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود . حکیم ارد بزرگ


عشق بخشش می آورد ، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه ، زمان را که با ارزشترین داشته ماست . حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ , اورود بزرگ , مجتبی شرکا , ارد شرکا , اورود بزرگ, اورد بزرگ , ارود بزرگ, شیروان , دانشمندان جهان, مشاهیر جهان  ,فیلسوف , great orod,حکیم, حکیم چهارم , mojtaba shoraka , متفکر , چهارمین حکیم تاریخ ایران


در عشق راستین ، بدنبال سود جستن نیستیم ، می بخشیم برای پرواز ، رهایی و آزادگی . حکیم ارد بزرگ


به ارد می گویند با ارزشترین چیزی که داریم چیست ؟ می گویم : زمان . باز می پرسند و آن کجاست و چه شد ؟ می گویم : آن را به پای معشوق خویش ریختیم و می ریزیم . حکیم ارد بزرگ


ارد ، دوست هیچ شکارچی نیست . حکیم ارد بزرگ


برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم آن را یافته و بر آن گام نهیم از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید . حکیم ارد بزرگ


برخی به "ارد" می گویند دارا هستیم اما باز هم از زندگی لذت نمی بریم ؟ به آنها می گویم : به دیگران مهربانی کنید و ادب را بکار گیرید تا آنها شما را سرشار از واژه های زیبا کنند . بخش بزرگی از خوشبختی ما در کام و دهان دیگران در بند است ، آنها را با خوبی و نیکی ، آزاد و رها کنیم . حکیم ارد بزرگ


از "ارد" می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم ؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته ، زمان اندکی می گذاریم و برای عشق ، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم ، اندیشه آدم عاشق به دور عشق پیوسته در حال چرخش است ، او وابسته است ، وابسته به چیزی که شیفته آن است . حکیم ارد بزرگ


اندیشه کنیم ، چه چیزی ما را پیوسته به زندگی دلگرم ساخته و در نهایت می خواهیم به آن برسیم و آن را سامان داده و یا با آن به سامان برسیم ؟ خواسته پیوسته اندیشه ما ، همان عشق است و این تنها راه شناسایی آن . حکیم ارد بزرگ

جملات زیبا , سخنان حکیمانه , سخن بزرگان , جملات زیبا از بزرگان , جملات بزرگان , سخنان نیچه , سخنان زیبا از بزرگان , سخنان حکیمانه , جملات حکیمانه , سخنان زیبا , سخن , سخنان بزرگان در مورد عشق , جملات حکیمانه زیبا , جملات بزرگان در مورد عشق , جملات جبران خلیل جبران , سخنان بزرگان درباره عشق , جملات زیبا در مورد موفقیت , جملات زیبا حکیمانه , جملات زیبا از زندگی , نیچه سخنان , جملات زیبا و بیاد ماندنی , سخنانه حکیمانه از پیام آوران الهی , متن زیبای بزرگان برای تشکر از خدای بزرگ ,  نظریه نیچه در مورد خدا , ارزش وقت از زبان بزرگان , کلمات حکیمانه درباره ناراحتی , جملات زیبا درکنترل زبان , سحن بزرگان درباره ی علم , جملات زیبا در مورد برناه ریزی آینده ,  سخنی زیبا و حکیمانه در مورد کلیه , عباراتی در مورد عشق و زندگی , جملات کوتاه و بیاد ماندنی ,  جملاتی از نیچه , زیباترین سخنان اوشو , جملات قصار در مورد مسئولیت , صد جمله از بزرگان درباره زندگی , جملات ادمیت , چه جملاتی را جایگزینی چه جملاتی کنیم بهتر می باشد , جملات زیبا در مورد ایران ,  hvn fcv' , p;dl hvn fcv' ,  دانلود کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ ,  orodist ,  ارد بزرگ ,  کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ ,  سخنان ارد بزرگ کتاب سرخ ,  دهری گری بودایی , حکمت اردیسم ,  سخنان بزرگان ,  تصویرجبران خلیل جبران ,  hakim bozorg ,  کتاب سرخ ارد بزرگ ,  نظریه قاره کهن , حکیم ارد بزرگ ,  sokhk hvn fcv' ,  orodism ,  دانلود کتاب ارد بزرگ به نام کتاب سرخ ,  دانلود کتاب سخنان ارد بزرگ , مردان و زنان کهن , کتاب سرخ ارد بزرگ ,  sokhk p;dl hvn fcv' , سخنان بزرگان درکتاب سرخ , سخنان کتاب سرخ , نظرات ارد بزرگ در مورد عشق به ایران , سخنان حکیمانه ی ارد بزرگ ,  سخنان بزرگان و جملات حکیمانه از بزرگترین دانشمندان ، روانشناسان و جامعه شناسان ,  استاد ارد بزرگ , سخن جبران خلیل در باره کلام , جبران خلیل جبران ارد بزرگ , ماسه و کف جبران خلیل جبران ,  سخنان حکیم ارد بزرگ , حکیم بزرگ , گفته های فلسفی نیما یوشیچ , جملات حکیمانه جبران خلیل جبران , تصاویر جملات جبران خلیل جبران , سخنان قصار و زیبا ,  بزرگمهر فیلسوف , کلمات قصار پادشاهان و دان , شوریدگی و شجاعت نیچه , سخن های بزرگجبران خلیل جبران , جملات قصار از بزرگمهر , حکیم انوشیروان , جملات ناب از بزرگمهر حکیم , khalil jebran writing , جملات قصار جبران ,  فیلسوف ارد , جملات قصار ارد وبزرگمهر انوشیروان , کلمات قصار بزرک شاعران جهان , سخنان قصار جبران خلیل جبران , وزیر انوشیروان ساسانی ,  pand nameh bozorgmehr hakim ,  friedrich nietzsche سخنان , کلمات قصار بزرگمهر , انوشیروان ساسانی , ده فرمان حکیم انوشیروان , جملات قصار از نیچه , جملات قصار فیلسوفان بزرگ , جملات قصارجبران خلیل , نیچه فلسوف آلمانی , سخن بزرگ جبران ,  بزرگمهر  ,  جملات friedrich nietzsche , جملات قصار از نیچه فیلسوفان , حکیم بزرگمهر وزیر ساسانی , سخنان fredrich niche , سخنان وجملات بزرگمهر فیلسوف بزرگ , نیچه ستایشگر سرزنش , جملات قصار فیلسوفهای بزرگ , سخنان حکیم اردبزرگ , سخنان ارد بزرگ پدر , سخنان حکیمانه حکیم بزرگمهر , جملات حکیمانه جبران ,  hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست , اورود بزرگ , مجتبی شرکا ,  جملات پیشرفت ,  hvnfcv' , جملات زیبای ارد بزرگ , جملات انتقام , جملات زیبای انتقام , جملات زیبای کارآفرینی ,  اورود ,  sokhk hvn fcv' , جملات زیبا , hvn fcv'ارد بزرگ , ارد بد ,  فرگرد ارد , فرگردشکست , جملات زیبای آزادی ,  جملات زیبا کارآفرینی , jomalat bozorg ,  مجتبی شرکا , حکیم اورود , جملاتی اورود بزگ , جملات نادانی , جملات زیبا از انتقام , جملات صوفیانه , حکیم اورود بزرگ , انتقام جملات زیبا ,  تولید ملی جملات زیبا , فرگرد نگاه , جملات زیبا فریب ,  ketab sorkh orod bozorg ,  اُرد بزرگ کیست؟ , جمالات انتقام , نادانی ارد بزرگ , کار جملات , جملات برای نادانان , جملات خودبینی , جملات فریب , مشهورترین شخصیت های ایران , مشهورترین اسامی , شخصیت های محبوب ایرانی در خارج , مشهورترین شخصیتهای ایرانی , مشهورترین شخصیت های , محبوبترین و مشهورترین افراد , مشهورترین افراد شهریور , معروفترین افراد شهریور ماهی ,  معرفی شخصیت های گوگل ,  مشهورترین شخصیت های زنده , شخصیت های محبوب ایران اسامی , مشهورترین شخصیتهای ایران , بیشترین ها در گوگل , مشهرترین شخصیت های ایران , مشهورترین افراد ایرانی در گوگل , معروفترین ها , معروف ترین کلمات کلیدی گوگل , بیشترین آمار جستجو ها شخصیت ها , محبوبترین افراد ایرانی در گوگل , مشهور ترین شخصیت های ایرانی , مشهور ترین شخصیت های ایران , مشهورترین شخصیت , اسامی مشهورترین افراد , شخصیت های مشهور ایرانی در خارج , مشهورترین شخصیتهای ,  سخنان بزرگان , جملات بزرگان , سخن بزرگان , جملات حکیمانه ,  جملات , حرف بزرگان , جملات زیبای بزرگان , سایت تبیان , جملات پندآموز , سخنان زیبا , جملات بزرگان در مورد عشق , جمله های زیبا از بزرگان , سخنانبزرگان , سخنان کوتاه از بزرگان , ارد بزرگ , جمله های حکیمانه ,  حکیم ارد بزرگ , فردریش نیچه , جملات زیبا و کوتاه , سخنان فردریش نیچه , سخنان بزرگان ایران , جملات شادی آور , زیباترین جملات بزرگان , سخنانی بزرگان , سایت جملات قصار , سخنانه عارفانه , سخنان حکیمانه ارد بزرگ , سخنان شاه , جملات کوتاه ارد بزرگ ,  orod bozorg , جملات اموزندة کوتاه انکلیسیبا ترجمة فارسی , سخنان بزرگ از عشق , جمله ای زیبا برای دوری از تنبلی , سخنانی در مورد روز دختر کودکانه , سخنانبزرگانوفیلسوفان , پندهاوجملات بزرگان , سخنان قصاراز بزرگان , پیامهای اخلاقی کوتاه از بزرگان , نوشته های پند آموز از بزرگان , جمله ای زیبا برای انتخابات , سخنان بزرگان , سخن بزرگان , نصیحت بزرگان ,  بزرگان , سخن از بزرگان , سخن , سخنان حکیمانه , سخنان بزرگان , سخن بزرگان ,  سخن بزرگا ,  پند بزرگان , بزرگان سخن , جملات کوتاه , جملات زیبا از بزرگان , ارد بزرگ ,  جملات حکیمانه , سخنان کوتاه ,  برایان تریسی , جبران خلیل جبران , سخنان برگزیده بزرگان , سخنان برگزیده ,  جملات کوتاه از دانشمندان بزرگ ,  سخنان کوتاه و حکیمانه , سخن بزرگان در مورد عشق , جملات برگزیده از بزرگان , سخنان ارد بزرگ , جان دیوی , لذت و زیبایی زندگی , جملات زیبا ی گوته , خلیل جبران , سخن نیچه , توجه و تمرکز در روانشناسی , سخنان بزرگان در مورد عشق و زندگی , هر که خود را نصیحت نکند به نصیحت دیگران محتاج خواهد گشت , تبیان , سخن بزرگان برنامه , منتخب جملات کوتاه , جملات مفید بزرگان , گفته های دلخواه , جملات ارزشمند بزرگان , جملات کوتاه janpol sartre , سهراب سپهری -سایت مشاهیر و چهره های ماندگار ,  zakryaye razi ,  پاکترین نگاه مهرآمیز ,  نگاه مهر آمیز , شعر کریستوفر مارلو ,  ترانه مادری شعر , پاکترین نگاه , گفته های زیبا , گفتار فیلسوف , گفتار فلاسفه بزرگ ,  گفتههای ارد بزرگ , ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻫﺎ , سوفوکل سخنان , حکمت پای بزرگ ,  سخنان ارزشمند از بزرگان , زیباترین گفته ها , سخنان از خودگذشته , گفته‏ ‏ها‏ ‏ی‏ ‏زیبا , گفتاربزرگان , جملات ارزشمند ,  جملات عرفا , سخنان عرفا , سخنان عارفانه بزرگان , جملات عارفانه , سخنان بزرگان عارفان , جملات عارفانه از عرفا , زندگینامه و شرح حال  , سرگذشت اسمان ها , زندگینامه نامداران ماندگار , زندگینامه و سرگذشت , ویژگیهای سگ درسخنان عرفاوحکما , جملات عارفانه از حکیم , جملات وعبارات عارفانه واندرز ,  جملات عارفانه پند واندرز , جملات بزرگ و سنگین , ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ , جملات عارفانهفیاسوفان , زیباترین سخن جهان , کلمات..سنگین ,  زیباترین سخنان دنیا , گفته های عارفان وحکیمان جهان , زیباترین سخنان جهان , عارفانه آموزنده , پند آموزترین جمله دنیا , سخنان حکیمانه عارفانه , جملات عارفانه‎ ‎از عرفا , جملات_عارفانه_،_جملات_عرفا , جملات اموزنده از فیلسوفان بزرگ , جملات عارفانه بزرگ تعصب , جملات فلسفی جنجالی , پند حکما , انواع سخنان حکیمانه عارفانه بزرگا- , جملات قصار ارزشمند عرفا , سخنان حکیمانه عرفا , جملات عارفانه و قصار عرفا , جملاتی عارفانه از عرفا , بهترین جملات عارفانه , سخنان عارفانه جوانی , جملات جنجالی

نظرات (2)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :
چقدر قشنگ بود
امتیاز: 0 0
♥♥ صدای رؤیا ♥♥ http://sedayeroya-93.blogfa.com
چه سخنان زیبایی
ممنون عالی بود .
امتیاز: 0 0